Biograd Boat Show

Press materijali

Na slijedećim linkovima možete skinuti zahtjeve za akreditacije, slike i ostale press materijale

Po zaprimljenom zahtjevu za akreditacije izrađujemo iste koje možete preuzeti na recepcijii marine Kornati - sjever. Ukoliko niste poslali zahtjev za kreditaciju, istu možete napraviti na recepciji.

Ovdje preuzmite fotografije visoke rezolucije

Informacije za novinare:
Tel: +385 (0) 98 273 034
E - mail: milans@ilirijabiograd.com