Biograd Boat Show

Uvjeti korištenja

1. UVJETI SUDJELOVANJA

Svi sudionici moraju ispuniti prijavni obrazac Biograd B2B na internetskoj stranici Biograd B2B. Prijavni obrazac predstavlja ugovor između Sudionika i Ilirije d.d. (u daljnjem tekstu Organizator), uz uvjet dobivanja odobrenja Organizatora, i obvezuje sudionika na pridržavanje uvjeta i odredbi Biograd B2B. Organizator zadržava pravo odbiti prijavu bilo kojeg sudionika ili uvesti dodatne uvjete i odredbe. O takvom postupanju se mora pismenim putem obavijestiti sudionika koji se prijavljuje.

2. UVJETI PLAĆANJA

Nakon što ispuni prijavu će Sudionik biti obaviješten o svim zaračunatim troškovima te mora izvršiti uplatu prema opcijama navedenim na internetskim stranicama Biograd B2B, koje uključuju izravni depozit na bankovnom računu Organizatora ili osobno plaćanje na recepciji Marine Kornati sjever. Nakon što se uplata izvrši u punom iznosu, izdat će se faktura za plaćeni iznos.

3. PRAVA I OBVEZE SUDIONIKA

Poslovni profili, kontakt informacije i sastanci

Organizator će sudioniku omogućiti da se prijavi za poslovni profil na softverskoj platformi Biograd B2B gdje se mogu dobiti informacije o poslovnim djelatnostima i poslovnim kontaktima u dodijeljenom prostoru, kao i kontakt informacije jednog osobnog predstavnika. Dodatni poslovni profili i/ili kontakt osobe će se smatrati dodatnim Sudionicima te se mora izvršiti dodatna prijava. Organizator zadržava pravo ograničiti ili odbiti poslovne ili kontakt informacije. Sudionici će moći vidjeti Poslovne profile svih ostalih Sudionika i moći će ih kontaktirati i zatražiti i zakazati sastanke tijekom događaja. U slučaju da sudionici koji se žele sastati nemaju izložbeni prostor, na raspolaganju će biti mjesta za sastanke u dvorani B i mogu se rezervirati bez dodatnih troškova ovisno o raspoloživosti.

Akreditacijske značke i prava pristupa

Organizator će sudioniku osigurati jednu akreditacijsku značku koja će mu omogućiti dolazak na događaj Biograd B2B i nautički sajam u Biogradu za cijelo vrijeme njihovog trajanja kao i pristup otvorenim događajima Kongresnog programa Biograd B2B. Akreditacijskom značkom će se također omogućiti pristup centru za osvježenje gdje će u točno određenom vremenu na raspolaganju biti dodatna osvježenja, kao i dolazak na zabavu “Biograd B2B Bash” koja se održava u petak. Značke mora koristit isključivo prijavljena osoba. Svaka zloupotreba pojedinačnih prolaza imati će za posljedicu trajno isključenje pojedinca sa Događaja.

4. TRGOVAČKA AKTIVNOST I KODEKS PONAŠANJA

Sudionici će biti isključivo odgovorni za sve informacije, zastupanje i radnje poduzete na Biograd B2B događaju bez odgovornosti koja bi se pripisivala Organizatoru. Svaka trgovačka aktivnost koju provodi Sudionik mora biti u skladu s hrvatskim trgovačkim pravom. Sudionik je dužan osigurati da svi proizvodi i / ili usluge koji se plasiraju budu u skladu s primjenjivim zakonima ili propisima Republike Hrvatske i EU-a te je dužan takve neusklađene proizvode označiti kao takve. Sudionici se također moraju pridržavati Pravila i propisa Marine Kornati, a koji se mogu dobiti na recepciji marine. Sudionik će biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju nanese Organizatoru ili trećim stranama zbog nemara ili namjernog čina. Sudionici ne smiju prenositi svoja prava nekoj trećoj strani. Nepridržavanje Kodeksa ponašanja može rezultirati isključivanjem s Događaja prema vlastitoj odluci Organizatora. Svaka iznimka mora biti odobrena od strane Organizatora.

5. RADNO VRIJEME

Radno vrijeme događaja Biograd B2B i nautičkog sajma u Biogradu je: četvrtkom, petkom i subotom od 10:00 do 18:30; nedjeljom od 10:00 to 18:00. Povezani društveni događaji će se organizirati prema kalendaru događaja.

6. OSIGURANJE IZLAGAČA

Organizator nije odgovoran za materijalne gubitke, krađe ili oštećenja bilo kojih predmeta sudionika ili njegovih osobnih stvari. Sudionik snosi odgovornost za bilo kakvu odgovornost, štetu ili gubitak koji nastanu Organizatoru ili trećim osobama uzrokovanim predmetima ili osobljem Sudionika.

7. PROMJENE DOGAĐAJA

Organizator će pravovremeno obavijestiti Sudionika o bilo kakvim promjenama Događaja te neće snositi nikakvu odgovornost za takve promjene.

8. ODUSTAJANJE

Odustajanje prijavljenog Sudionika od događaja Biograd B2B se mora dostaviti Organizatoru u pismenom obliku. Organizator nije obvezan vratiti novčani iznos uplaćen za prijavu, ali isti može vratiti u određenim slučajevima po vlastitom nahođenju.

9. MEDIJSKA PRAVA

Organizator zadržava pravo snimanja svih aktivnosti tijekom događaja u svim oblicima medija, uključujući pisane, fotografske, audiovizualne i vizualne medije, i zadržava puna prava na korištenje u privatne i poslovne svrhe. Sudionici su ograničeni samo na snimanje svog izlaganja i moraju ishoditi dozvolu Organizatora za korištenje bilo kojeg drugog medija povezanog s Događajem.

10. SUDSKA NADLEŽNOST

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika ugovorne strane će pokušati takav spor riješiti zajedničkim dogovorom. U slučaju nemogućnosti postizanja mirnog rješenja spora, Prijavni list sudionika i Uvjeti i odredbe izlagača podliježu primjeni trgovačkog prava Republike Hrvatske koji spadaju pod sudsku nadležnost Trgovačkog suda u Zadarskoj županiji.